Poradnictwo psychologiczne – spotkania warsztatowo-edukacyjne dla rodziców

    Celem spotkań jest wyposażenie rodzica w narzędzia i kompetencje własne niezbędne do przezwyciężania trudności wychowawczych i emocjonalnych w procesie aktywizacji i drodze do samodzielności swojego dziecka. Drugim głównym efektem działania jest wzrost gotowości dzieci/ dorosłych osób niepełnosprawnych do podejmowania samodzielnej aktywności, wzrost świadomości umiejętności własnych oraz poczucia bezpieczeństwa i wsparcia w rodzinie.

    Kadra:

    mgr Alicja Paloc