Psychologia

  mgr Maryla Szajor
  mgr Marzena Dworzańska
  mgr Michalina Huras
  mgr Magdalena Kacorzyk

  W gabinetach psychologicznych Fundacji DOM przyjmowane są dzieci i młodzież. Podczas pierwszych wizyt specjaliści zbierają informacje na temat rozwoju dziecka, funkcjonowania w domu oraz poza nim, a także potencjalnych trudności i deficytów. Prowadzona jest również obserwacja aktywności swobodnej oraz kierowanej przez terapeutę. Zdobyte w ten sposób informacje pomagają w dokonaniu oceny rozwoju w najważniejszych obszarach funkcjonowania takich jak:

  • sposób poruszania się,
  • umiejętności związane z posługiwaniem się dłońmi,
  • sposób spostrzegania otoczenia za pomocą zmysłów (przede wszystkim takich jak wzrok, słuch, ale również dotyk, smak, zapach, poczucie równowagi),
  • rozwój poznawczy,
  • rozumienie mowy oraz umiejętność posługiwania się nią,
  • rozwój społeczny i emocjonalny,
  • samodzielność.

  Na podstawie diagnozy funkcjonowania dziecka dobierane są odpowiednie do wieku i problemu metody pracy terapeutycznej.

  Stosujemy m.in. metody tj:

  • trening umiejętności poznawczych,
  • trening umiejętności społecznych,
  • metodę stymulacji sensorycznej wg Delacato,
  • komputerowy system wspomagania procesów poznawczych RehaCom,
  • elementy metody SI,
  • model TEACCH – Program Terapii i Edukacji Dzieci Autystycznych oraz Dzieci z Zaburzeniami Komunikacji
  • terapię ręki,
  • elementy socjoterapii,
  • treningi relaksacyjne,
  • metodę Affolter,
  • alternatywne metody komunikacji.

  Specjaliści współpracują również ściśle z rodzicami pacjenta pomagając ustalać strategie rozwiązywania konkretnych problemów wychowawczych, a także wprowadzania trudnych dla dziecka zmian (np. wycofanie smoczka, zmiana przedszkola/szkoły, ograniczenie telewizji/komputera, zwiększenie liczby obowiązków). W zależności od potrzeb pacjenta oraz możliwości rodziców przekazywane są programy oraz zalecenia do realizacji w domu.