Psychologia

 

W gabinetach psychologicznych Fundacji DOM przyjmowane są dzieci i młodzież. Podczas pierwszych wizyt specjaliści zbierają informacje na temat rozwoju dziecka, funkcjonowania w domu oraz poza nim, a także potencjalnych trudności i deficytów. Prowadzona jest również obserwacja aktywności swobodnej oraz kierowanej przez terapeutę. Zdobyte w ten sposób informacje pomagają w dokonaniu oceny rozwoju w najważniejszych obszarach funkcjonowania takich jak:

 • sposób poruszania się,
 • umiejętności związane z posługiwaniem się dłońmi,
 • sposób spostrzegania otoczenia za pomocą zmysłów (przede wszystkim takich jak wzrok, słuch, ale również dotyk, smak, zapach, poczucie równowagi),
 • rozwój poznawczy,
 • rozumienie mowy oraz umiejętność posługiwania się nią,
 • rozwój społeczny i emocjonalny,
 • samodzielność.

Na podstawie diagnozy funkcjonowania dziecka dobierane są odpowiednie do wieku i problemu metody pracy terapeutycznej.

Stosujemy m.in. metody tj:

 • trening umiejętności poznawczych,
 • trening umiejętności społecznych,
 • metodę stymulacji sensorycznej wg Delacato,
 • komputerowy system wspomagania procesów poznawczych RehaCom,
 • elementy metody SI,
 • model TEACCH – Program Terapii i Edukacji Dzieci Autystycznych oraz Dzieci z Zaburzeniami Komunikacji
 • terapię ręki,
 • elementy socjoterapii,
 • treningi relaksacyjne,
 • metodę Affolter,
 • alternatywne metody komunikacji.

Specjaliści współpracują również ściśle z rodzicami pacjenta pomagając ustalać strategie rozwiązywania konkretnych problemów wychowawczych, a także wprowadzania trudnych dla dziecka zmian (np. wycofanie smoczka, zmiana przedszkola/szkoły, ograniczenie telewizji/komputera, zwiększenie liczby obowiązków). W zależności od potrzeb pacjenta oraz możliwości rodziców przekazywane są programy oraz zalecenia do realizacji w domu.

20221018 074926
20221018 071949
img 0539
20221018 093203
img 0549
img 0552
20221018 093048

mgr Klaudia Macegoniuk

mgr Marzena Dworzańska