Poradnia logopedyczna

  Przyjmujemy dzieci od 1 miesiąca życia, młodzież i osoby dorosłe.

  Zakres naszej działalności obejmuje diagnozę, terapię logopedyczną, konsultacje logopedyczne.

  Terapią obejmujemy dzieci zagrożone niepełnosprawnością, z MPDz, zespołem Downa, autyzmem, zespołem Aspergera, wszelkimi innymi zespołami genetycznymi, opóźnionym rozwojem mowy.

  W pracy posiłkujemy się metodami:

  • Knill,
  • Weroniki Scherborne,
  • Metodą Krakowską ,
  • SI,
  • elementami logorytmiki,
  • elementami metody Castigo- Moralesa,
  • metodami wspomagającymi rozwój funkcji pierwotnych jamy ustnej (żucia, połykania, ssania),
  • wspomagającymi i alternatywnymi sposobami komunikacji:
  • metodą Makaton,
  • werbo-tonalną,
  • rytmogestami,
  • PCS-ami,
  • Piktogramami.

  mgr Dorota Wręczycka
  mgr Marta Nowak-Trzaska