Warsztat Terapii Zajęciowej
Kierownik WTZ: Izabela Gajdamowicz
ul. Mielęckiego 4A
45 – 115 Opole
NIP: 754 20 98 217
tel: 77/441-51-51
e-mail: