Pracownie

W ramach pracowni technicznej uczestnicy uczą się współpracy w grupie, dyscypliny pracy, przestrzegania zasad BHP oraz obsługi narzędzi i urządzeń typowych dla małego warsztatu stolarskiego. Uczestnicy zdobywają umiejętności praktyczne w zakresie posługiwania się narzędziami i elektronarzędziami, uczą się nanoszenia wymiarów, barwienia drewna, wykonują proste prace naprawcze i renowacyjne. Uczą się montażu gotowych elementów, wytwarzają ramki, uczą się wycinania kształtów okolicznościowych oraz wykonują usługi na rzecz innych pracowni oraz Warsztatu. 

 

Podstawową i ważną umiejętnością w samodzielnym życiu jest umiejętność zadbania o siebie i swoje potrzeby. W pracowni gospodarstwa domowego uczestnicy uczą się przygotowywania prostych posiłków, dań obiadowych oraz wypiekać ciasta i słynne maślane ciasteczka. Tu poznają i rozwijają umiejętności obsługiwania sprzętu AGD, planowania posiłków, układania jadłospisu, planowania zakupów i wydatków, zasad prawidłowego przechowywania żywności, estetycznego nakrywania do stołu czy zasad savoir-vivre. Niepodważalną wartością terapeutyczną pracowni gospodarstwa domowego jest nauka umiejętności praktycznych niezbędnych w codziennym życiu.  

 

Bogactwo technik terapii zajęciowej wykorzystywanych w pracowni artystycznej czyni ją jedną z atrakcyjniejszych pracowni Warsztatu. Uczestnicy uczą się tu pracy twórczej, wytwórczej i odtwórczej, stają się autorami i twórcami niepowtarzalnych prac: malowanych, wyszywanych, wykonanych techniką decoupagu czy witrażu. Tu rozwijają umiejętności manualne, wrażliwość estetyczną, ćwiczą wytrwałość w oczekiwaniu na efekt końcowy, który z sukcesem wieńczy dzieło. Prace uczestników naszego Warsztatu podziwiać można i nabyć w Galerii Biały Kruk.

 

Efekty działań pracowni ceramicznej należą do najbardziej spektakularnych. Uczestnicy wytwarzają jedyne w swoim rodzaju i unikatowe przedmioty wykonane z glin ceramicznych. Większość z nich to przedmioty dekoracyjne. Wśród nich okazałe, wielobarwne patery, misy i butle rozjaśniające każdy, najbardziej szary kąt. Lepienie, formowanie i modelowanie w glinie, rozwija u uczestników zajęć sprawność manualną, wyzwala zainteresowania artystyczne, rozwija wyobraźnię, wdraża do samodzielnej twórczej, pracy, wzmacnia wiarę we własne możliwości oraz pozytywnie nastawia do otoczenia.

Pracownia, która podejmuje ważną i trudną tematykę pracy i zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W ramach pracowni organizowane są szkolenia podnoszące kompetencje społeczne i zawodowe uczestników Warsztatu, tu planowane i organizowane są wizyty studyjne oraz praktyki zawodowe.
W ramach pracowni uczestnicy pracują indywidualnie, w parach lub grupowo, z pomocą terapeuty ćwiczą takie umiejętności jak:

  • Świadomość pojęcia pracy i jej znaczenie w życiu człowieka;

  • Świadomość siebie, swoich mocnych stron, predyspozycji, kompetencji zawodowych;

  • Znajomość różnych metod poszukiwania pracy;

  • Przygotowanie się i zachowanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Projektowanie ciekawych wzorów, dobieranie materiałów, wykrawanie poszczególnych elementów, szycie na maszynie, estetyczne wykańczanie produktów – tak wyglądają poszczególne etapy zajęć w pracowni krawieckiej. Proces ciekawy i wyposażający uczestników w bardzo konkretne i przydatne umiejętności. Jest to też niewątpliwie szansa na zdobycie kompetencji zawodowych, które mogą się okazać bardzo przydatne w przyszłej pracy zawodowej.