Pracownie

Pracownia ceramiczna jest miejscem, gdzie podopieczni mają możliwość pracy z gliną. Krok po kroku poznają techniki rzeźbiarskie, które mają na celu rozwijać ich zdolności manualne. Odkrywają tajniki szkliwienia oraz uczą się precyzyjności podczas nakładania szkliw. Dzięki nauce toczenia na kole garncarskim doskonalą koordynację wzrokowo – ruchową oraz wzmacniają poczucie sprawczości.

Pracownia artystyczna, to prawdziwe dwa w jednym, ponieważ łączy w sobie Pracownię Rękodzieła oraz Pracownię Malarstwa. Zajmujemy się rozwijaniem u uczestników zainteresowań, umiejętności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej, podwyższaniem zdolności artystycznych, kreatywności i dokładności. W trakcie zajęć uczestnicy wykonują prace w wielu technikach plastycznych. Poszerzają swoją wiedzę i rozwijają kompetencje związane z różnymi formami wyrazu artystycznego. Z naszej pracowni wychodzą obrazy akrylowe i akwarelowe, maskotki, dzieła wykonane techniką wyszywania albo decoupage, makramy, makatki, kartki okolicznościowe, stroiki świąteczne i wiele innych.

W pracowni informatyczno – zawodowej uczestnicy mają możliwość zapoznania się z elementami budowy komputera i zasadami BHP. Zdobywają wszelkie umiejętności związane z edycją tekstu, tworzenia grafiki komputerowej, posługiwania się Internetem. Komputer staje się narzędziem, za pomocą którego osoby z niepełnosprawnością mogą zdobywać wiedzę o świecie i ciekawie ją przetwarzać. W przerwie od komputerów utrwalamy wiadomości z języka polskiego i matematyki, planujemy wydatki w ramach treningu ekonomicznego oraz gramy w różne gry edukacyjne i przygodowe. Uczestnicy mają również możliwość zobaczenia jak wygląda praca w różnych zakładach. Nabywają wiedzę w zakresie tworzenia dokumentów potrzebnych do zatrudnienia. Kształtują cechy niezbędne do zatrudnienia, m.in.: staranność, dokładność, punktualność oraz umiejętność planowania.

Pracownia ogrodniczo – techniczna
Pracownia ogrodniczo – techniczna to miejsce, w którym terapia prowadzona jest głównie poprzez drobne prace fizyczne z wykorzystaniem narzędzi manualnych oraz elektrycznych. Uczestnicy poznają przede wszystkim zasady BHP związane z wykonywanymi zajęciami, uczą się systematyczności, precyzji działania oraz utrzymywania porządku w miejscu pracy. Do obowiązków pracowni należy również dbanie o teren wokół budynku WTZ – w zależności od poru roku jest to grabienie liści, odśnieżanie lub prace w ogrodzie. 

Głównym celem pracowni fizjoterapii jest doskonalenie sprawności fizycznej uczestników, która wpływa na poprawę jakości ich życia oraz zwiększa możliwość podjęcia pracy zawodowej. Zakres działań pracowni fizjoterapii obejmuje:

  • zwiększenie poziomu aktywności fizycznej i aktywizacja uczestników,
  • prowadzenie zajęć podnoszących poziom sprawności fizycznej uczestników (gimnastyka, zumba, nordic walking, gry zespołowe, ćwiczenia na sprzętach stacjonarnych itd.),
  • indywidualny dobór i prowadzenie programu ćwiczeń w zależności od możliwości oraz potrzeb uczestnika (terapia zaburzeń chodu, ćwiczenia korekcyjne, ćwiczenia równoważne i koordynacyjne, ćwiczenia metodą PNF itd.),
  • wykonywanie masażu leczniczego, aplikacji kinesiotaping oraz zabiegów z zakresu terapii manualnej.

Pracownia gospodarstwa domowego, to miejsce, w którym uczestnicy nabywają wszelkich umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w domu. Uczą się m.in. przygotowywania posiłków, sprzątania, prania oraz prasowania, a przy tym nabywają umiejętności korzystania ze sprzętów AGD. Ponadto uczestnicy kształtują umiejętność samodzielnego planowania i realizowania zakupów.