Zarząd i Rada

 1. Teresa Jednoróg
  Prezes Zarządu
  Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej
 2. Kazimierz Jednoróg
  Dyrektor Fundacji DOM
 3. Jolanta Sztorc
  Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy
 4. Izabela Gajdamowicz
  Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej
 5. Małgorzata Jagieluk
  Kierownik Ośrodka Kompleksowej Rehabilitacji
 6. Katarzyna Krzempek
  Koordynator pracy fizjoterapeutów
 7. Maria Wodecka- Szpala
  Członek zarządu , były pracownik Fundacji DOM