Zarząd i Fundatorzy

 
 1. Małgorzata Jagieluk
  Prezes Zarządu
 2. Katarzyna Krzempek
  Wiceprezes - Kierownik Ośrodka Kompleksowej Rehabilitacji
 3. Jolanta Sztorc
  Wiceprezes - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy
 4. Izabela Gajdamowicz
  Wiceprezes - Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej
 5. Teresa Jednoróg
  Fundator Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym - Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej
 6. Kazimierz Jednoróg
  Fundator Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym