Wycieczka integracyjna do Afrykarium (oceanarium w ZOO Wrocław) | 24.02.2020

Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym

zaprasza wszystkich uczestników projektów

 “BĄDŹ AKTYWNY – WŁĄCZ SIĘ!”

wraz z opiekunami na wycieczkę integracyjną do Afrykarium (oceanarium w ZOO Wrocław),

która odbędzie się dnia

24.02.2020 o godz. 8:00.

Zapisy na wycieczkę integracyjną

do dnia 20.02.2020 do godz. 15:00 przyjmują:

• doradca społeczny – tel. 77 45 98 116

• oraz bezpośrednio terapeuci prowadzący terapię.