Wycieczka integracyjna do Gościnnej Zagrody w Przysieczy | 04.11.2019

Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym

zaprasza wszystkich uczestników projektów

 “BĄDŹ AKTYWNY – WŁĄCZ SIĘ!”

wraz z opiekunami na wycieczkę integracyjną do Gościnnej Zagrody w Przysieczy,

która odbędzie się dnia

04.11.2019 o godz. 9:00.

 

Zapisy na wycieczkę integracyjną

do dnia 31.10.2019 do godz. 15:00 przyjmują:

• doradca społeczny – tel. 77 45 98 116

• oraz bezpośrednio terapeuci prowadzący terapię.