Wycieczka integracyjna do Krasiejowa | 20.09.2019

Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym

zaprasza wszystkich uczestników projektów

 “BĄDŹ AKTYWNY -WŁĄCZ SIĘ!”

“BĄDŹMY AKTYWNI – RAZEM!”

wraz z opiekunami na wycieczkę integracyjną do Krasiejowa, która odbędzie się dnia

20.09.2019 o godz. 9:00.

 

Zapisy na wycieczkę integracyjną

do dnia 18.09.2019 do godz. 15:00 przyjmują:

• doradca społeczny – tel. 77 45 98 116

• oraz bezpośrednio terapeuci prowadzący terapię.