Poradnia psychologiczna

Zakres pracy psychologa w ramach PZP:

 • Prowadzenie terapii indywidualnej dzieci i młodzieży w ramach NFZ oraz PFRON
 • Zakres terapii jest uwarunkowany potrzebami, które zgłasza rodzic oraz zależy od postawionej diagnozy. Zazwyczaj psycholog pracuje nad:
 • Rozwijaniem umiejętności społecznych
 • Niwelowaniem zachowań trudnych
 • Świadomością własnych emocji
 • Rozwijaniem funkcji poznawczych
 • Wsparcie rodziców/opiekunów prawnych w kwestiach wychowawczych 
 • Sporządzanie diagnozy funkcjonalnej
 • Przeprowadzanie diagnozy na podstawie wywiadu z rodzicem/opiekunem prawnym, obserwacji oraz użytych testów, które określają pamięć, koncentracje, funkcje poznawcze, umiejętności społeczne i emocjonalne. Testy, które posiadamy:
 • Standardowe testy służące ocenie poziomu intelektualnego pacjenta
 • Testy przesiewowe do diagnozy spektrum autyzmu
 • Testy przesiewowe do diagnozy ADHD i zaburzeń współwystępujących
 • Dziecięce funkcjonalne skale rozwojowe
 • Testy oceny stanu psychicznego
 • Przeprowadzamy badania diagnostyczne/obserwacje w celu określenia postępów pacjenta uczestniczącego w terapii 
 • Sporządzanie opinii psychologicznychdo celów orzecznictwa i początkowej diagnostyki
20221019 083857
20221019 132232
20221019 083911
20221019 081935
20221019 123104
20221019 083157

mgr Kinga Kłys