SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu za okres od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.