Udało się! Po wielkich staraniach Fundacja Dom wykupiła dwa budynki.


    | 11.10.2019 |

    Wielka Radość!!!


    Dziś na mocy podpisanych aktów notarialnych Fundacja DOM kupiła budynki, w których od ponad dwudziestu pięciu już lat prowadzona jest kompleksowa rehabilitacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. To, że od dziś Fundacja DOM Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu jest właścicielem budynków na ul. Szymanowskiego i ul. Mielęckiego pomoże w dalszym jej rozwoju na rzecz swoich podopiecznych i ich rodzin.Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tej wspaniałej chwili. Prezydentowi miasta Opole Arkadiusz Wiśniewski i #RadaMiastaOpola.
    🏠🏠🏠🏠🏠🏠🏠🏠🏠🏠🏠🏠🏠🏠🏠🏠🏠🏠