Wsparcie psychoterapeutyczne dla rodziców osób z niepełnosprawnością

Indywidualna pomoc psychoterapeutyczna dla rodziców i opiekunów prawnych daje możliwość pracy ze specjalistą w bezpiecznych warunkach, opartych na zaufaniu i  efektywności. Działania prowadzane są wg harmonogramu ułożonego indywidualnie dla każdego rodzica, który zgłosi się na spotkanie i są dostosowane do aktualnych potrzeb rodziny.

Celem spotkań jest m.in. zwiększenie świadomości swoich uczuć, potrzeb oraz wyposażenie rodzica w narzędzia i kompetencje niezbędne do przezwyciężania trudności wychowawczych i emocjonalnych w drodze do samodzielności swojego dziecka.

Osobą prowadzącą jest psychoterapeuta mgr Wawrzyniec Zięba.