POZWÓL MI DOROSNĄĆ IV

Dorastam 4 Baner

SAMODZIELNOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, POSIADANIE RODZINY, DOJRZEWANIE, PARTNERSTWO, WZAJEMNA POMOC, CZAS WOLNY, ZWIĄZKI …

To wszystko potrzeby naszych dorastających podopiecznych. Pomożemy im wejść w dorosłość z wykorzystaniem wszystkich możliwości ale też z rozsądkiem i odpowiedzialnością.

Projekt „Pozwól mi dorosnąć IV”  zakłada realizację dwóch warsztatów wyjazdowych dla dzieci młodzieży oraz dorosłych osób z niepełnosprawnością pozostających pod opieką rodziców/opiekunów, oraz dla rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych. W ramach zadania zostaną zrealizowane warsztaty, w których łącznie będzie uczestniczyć 20 osób z niepełnosprawnościami i 20 rodziców/opiekunów (10 ON i 10 rodziców/opiekunów w każdym warsztacie). Warsztaty będą prowadzone oddzielnie dla osób z niepełnosprawnością (dotyczyć będą usamodzielniania i procesów decyzyjnych) i oddzielnie dla rodziców/opiekunów (w zakresie grup samopomocowych moderowanych przez psychologa, w kierunku usamodzielniania się ich dzieci i rozwiązywania związanych z tym codziennych problemów).

Zadanie finansowane jest przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON.

Partnerem wydarzenia jest TAURON. 

Dorastam 4