Realizacja zadania publicznego nr IPS.AJ.4021-34/20

W ramach umowy o realizację zadania publicznego nr IPS.AJ.4021-34/20 pod tytułem „Zwiększenie dostępności do nowoczesnych rozwiązań informatycznych na potrzeby organizacji terapii osób niepełnosprawnych w Fundacji DOM”, Fundacja zakupiła 11 poleasingowych komputerów stacjonarnych na potrzeby kadry specjalistów pracujących w Ośrodku Kompleksowej Rehabilitacji przy ul. Szymanowskiego 1 w Opolu.

Zleceniodawcą zadania publicznego było Województwo Opolskie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, a finansował je Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON.