Zakończenie postępowania dotyczące składania ofert na usługę sprzątania w 2023 r., ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ul. Szymanowskiego 1

Opole, dnia  16.12.2022 r

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Zamawiający- Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu informuje o udzieleniu zamówienia na usługę sprzątania budynku na ulicy Szymanowskiego 1.

Wykonawca wybrany został zgodnie z zasadą konkurencyjności, kryterium oceny: cena 100%. Usługa zlecona zostanie firmie: Firma usługowa NEMO Joanna Fidurska, ul. Biasa 40, 45-751 Opole.

Wartość zawartej z powyższym wykonawcą usługi opiewa na kwotę brutto/miesiąc 7 501,77 zł.

Protokół z otwarcia ofert może zostać udostępniony na pisemny wniosek skierowany do Zleceniobiorcy.